email: [email protected]
tel: 602 556 479

AKADEMIE ŠTĚSTÍ - HAPPINESS

Akademie štěstí se skládá z 12 video kurzů + CERTIFIKÁT A TITUL VHP (Very Happy Person)

Prostřednictvím 12 video kurzů, které vám budou zasílány emailem, se naučíte vytvořit šťastný život. Studovat tak můžete v klidu svého domova, v čase, který je pro vás nejvhodnější. Ke každému videu navíc obdržíte zdarma e-book, ze kterého můžete témata studovat i mimo počítač. Poznáte nejdůležitější aspekty svého života jako např. poznat své talenty a silné stránky, zvolit si správné povolání a životní cestu, stanovit si správné vize, budovat šťastný vztah se svým partnerem atd. Tyto aspekty pak vytvoří ve vašem životě důležitou rovnováhu, přinesou celkové životní naplnění a pomohou vám k životnímu růstu. To jsou tři základní pilíře štěstí - naplnění, rovnováha a růst. Váš život tak začne mít ten správný smysl. Štěstí je nejvyšší hodnota vašeho života. Jak řekl Dalai Lama: "Nejvyšší smysl života je být šťastný a užitečný". Vytvořte si proto i vy nový životní styl, kde rozdáváte štěstí všem, i sami sobě. Je to styl 21. století. Naučte se žít šťastným životem a pomozte i ostatním být šťastní. Šiřte s námi štěstí! Přihlašte s k ostatním, kdo chtějí být šťastní, do Akademie štěstí.

VIDEO KURZ - POZNEJ SÁM SEBE, ŽIJ SVŮJ ŽIVOT

Tento kurz je prvním a základním krokem k vašemu štěstí.

Poznání sebe sama je základem pro šťastný život. Nemůžete vědět, co vás dělá šťastnými, když neznáte sami sebe. Na kurzu zjistíte své přirozené talenty, které máte v životě rozvíjet a stát se tak géniem na své životní cestě. Budete znát svoji typologii a svůj charakter osobnosti.

Naučíte se, jak své talenty rozvíjet, jak je v životě používat. Která práce bude pro vás radostí? S kým máte navazovat šťastné vztahy? Jaký životní styl je pro vás nejvhodnější? Jste rodinný typ, nebo spíše dobrodruh? Raději vymýšlíte nové věci, nebo vás baví je realizovat. Máte raději začátky, či konce? Jaký partner je pro vás nejvhodnější? Jaké prostředí doma i v práci je pro vás vhodné? V čem budete úspěšně podnikat? Jak můžete dosáhnout úspěchu?

To vše a spousty dalších věcí se o sobě dozvíte a získáte informace, jak toto vše využít v praktickém životě.

Pokud budete používat své talenty, budete žít přirozeně a vše, co budete dělat vám bude přinášet štěstí. Následujte jen sami sebe. Nenechte se ovlivnit svým okolím. Jen vy sami víte, co je pro vás nejlepší. Začněte svoji cestu za štěstím právě tímto prvním kurzem. Své štěstí pak budete dále rozvíjet s našimi dalšími kurzy.

VIDEO KURZ – POVOLÁNÍ – MOJE ŽIVOTNÍ CESTA

Vaše JÁ, které jste poznali v prvním kurzu určuje, jaká má být vaše životní cesta. Váš talent je jakousi vaší výbavou a podle té víte, co vám v životě půjde dobře a na co naopak v životě nemáte. Vydejte se tedy tou cestou, na kterou máte přirozené talenty, na které se stanete géniem. Tato cesta vás bude dál rozvíjet a naplňovat štěstím. Tuto cestu poznáte právě prostřednictvím tohoto kurzu.

Vaší cestě má odpovídat celý váš život, tedy i vaše povolání. Slovo povolání říká: k čemu jste povoláni, tj. k čemu máte své přirozené talenty. Nenechte si svojí cestu vnutit svým okolím – rodiči, kamarády. Najděte si povolání, které odpovídá jen vašim talentům, které tak můžete uplatnit a dále rozvíjet. Jen tak můžete být nejlepší v tom, co děláte, zažít opravdový úspěch. Nedělejte rozdíl mezi prací a životem. Vaše povolání je váš život. Povolání je součástí vašeho štěstí.

V tomto kurzu se naučíte odhalit svojí cestu. Jaká cesta v životě je pro vás nejvhodnější. Jaké povolání si máte zvolit. Je to cesta, která povede k vašemu životnímu cíli. Proto dělejte v životě jen to, co odpovídá vaší cestě, protože jen tak můžete dojít k cíli. K vašemu cíli nikdy nedojdete po cizí cestě.

VIDEO KURZ – VIZE

Každá cesta má mít svůj cíl. Dosažení cíle přináší naplnění a naplnění je jedním ze tří základních pilířů štěstí. Cestu jste objevili v předchozím kurzu. Nyní si na této cestě stanovte cíl. Je vhodné mít na své cestě konečný cíl, ale pomáhá nám stanovit si i milníky na této cestě. Dosahování milníků nás totiž stále posouvá ke konečnému cíli. Při dosažení dalšího milníku navíc také poznáte, že jste ze své cesty nesešli.

A jaký cíl je ten váš? To si určíte právě prostřednictvím tohoto kurzu. Naučíte se, jak si vytvořit vizi, jak ji v životě používat a jaké nástroje vám pomohou k realizaci této vize. Všechny velké činy a úspěchy začaly vizí. I váš úspěch začne vaší vizí.

VIDEO KURZ – VZTAHY

Vztahy jsou klíčovým elementem vašeho života. V současné době společnost prochází tzv. krizí vztahů. Říká se, že ve dvou se to lépe táhne. Proto jsou pro vás vztahy tak důležité. Podle výzkumů je skupina tzv. „singles“ tou nejnešťastnější skupinou ve společnosti. Být na vše sám je velká nejistota, která s věkem přináší i strach.

Vaše vztahy by měli odpovídat opět vaší cestě, kterou jste si stanovili na prvním kurzu a měly by vám pomoci dosáhnout vašeho cíle. Se svým partnerem tak musíte vytvořit tzv. „JEDNO“, které jde po stejné cestě, ke stejnému cíli.

Který partner je pro vás nejvhodnější? Jak ho poznáte? Jak s ním vztah budovat a udržovat? To vše se dozvíte v tomto kurzu.

VIDEO KURZ – RODINA

Rodina je zázemí. Je to velká síla, která vás vždy podrží v situacích, kdy se vám nedaří. V případě, že vaše rodina nefunguje, přicházíte o tuto velkou a silnou energii podpory. V dnešní době má hodně lidí tendenci dělat si vše po svém a od rodiny se odloučí. Tím však jsou na vše sami a život je daleko složitější. Vy, kteří máte děti a máte např. možnost využívat babičky a dědečky pro své děti nám dají za pravdu, jak je to skvělé, když se mohou na prarodiče spolehnout.

Ti, kteří měli to štěstí a měli silnou rodinu, rádi vzpomínají na krásné společné zážitky z dětství. Jen tyto vzpomínky vás naplní pocitem radosti a síly. Je to energie, která vás podporuje.

Rodina je tak obrovský zdroj podpory na vaší cestě k cíli. Tento kurz vás naučí jak si vytvořit silnou rodinu, která vám bude pomáhat. Stejně tak i vy budete v budoucnosti pomáhat svým dětem na jejich cestě za jejich cílem. Čím silnější rodina je, tím snazší je cesta k cíli. Stačí se podívat do světa na různé velké rodinné klany. Často jsou staré stovky let a jsou stále silnější a silnější. Na tomto kurzu se naučíte jak takovou silnou rodinu vytvořit, jak v ní udržovat dobré vztahy a jak využívat její energie a síly.

VIDEO KURZ – MINULOST/KOŘENY

Váš život a tak i vaše cesta vychází z vaší minulosti, z vašich kořenů. Je proto dobré znát své kořeny, odkud pocházíte, jakou energii z toho můžete čerpat. Na co silného můžete navázat a rozvíjet. Není třeba stále znovu a znovu vymýšlet kolo, které již bylo vymyšleno.

Na tomto kurzu se naučíte, jak využít toho, co již jednou bylo stvořeno a jak na základě těchto silných základů budovat svůj život. Síla minulosti je velká. Můžete ji využít formou tradic, poučením se z minulosti apod. Nezačínejte od nuly. Je to zbytečně moc namáhavé.

VIDEO KURZ – DOMOV

Domov není místo, kde musíte zůstat, ale místo, kam se vždy můžete vrátit. Je to bezpečný přístav, který vám umožňuje stále znovu a znovu vyplouvat za dalšími milníky na vaší cestě.

Domov je velmi důležitý pro vytvoření rodiny. Bez domova nemůžete dosáhnout svého štěstí. Je to klíčová věc ve vašem životě.

V kurzu se naučíte, jak si takový domov vybudovat. Musí odpovídat vašemu já a vaší cestě. Musí podporovat vztahy a rodinu. Jak se říká: můj dům, můj hrad. A přesně takový „hrad“ se naučíte vybudovat.

VIDEO KURZ – ROZMANITOST

Abyste byli v životě šťastní, musí být život bohatý. Musí být pestrý a rozmanitý. Jaké bohatství si v životě vytvořit opět určuje vaše já. Ne vše vám bude dělat dobře. Naopak, přílišné bohatství nás unavuje a zatěžuje. Proto je důležité si podle svého JÁ jasně určit, jaké bohatství v životě potřebujete.

Na kurzu se naučíte rozeznávat, jaké bohatství je pro vás přínosné a co by vás naopak v životě mohlo vyčerpávat. Po absolvování tohoto kurzu budete přesně vědět, jaké bohatství vás udělá šťastnými.

VIDEO KURZ – ZDRAVÍ

Zdraví je nezbytnou podmínkou štěstí. Máte-li zdravotní problémy, je vaše štěstí oslabeno nebo o něj dokonce můžete přijít. Na tomto kurzu se naučíte, jak pečovat o své zdraví tak, abyste se co nejvíce vyhýbali různým nemocem. Naučíte se několik jednoduchých zásad prevence zdraví, s jejich dodržováním se vám podaří zachovat si zdravé tělo i zdravého ducha. Vyhnete se práškům a psychofarmakům, které náš život ničí.

VIDEO KURZ – BUDOUCNOST

Stejně jako vaše minulost a kořeny jsou důležité pro vaše štěstí, tak i budoucnost je pro štěstí důležitá. Štěstí musí znát svoji budoucnost. Budoucnost vám do života přináší nové věci. Patří sem i vaše děti, které vám přicházejí do života. Tak jako rodiče jsou minulostí pro děti, jsou děti budoucností pro rodiče.

Na tomto kurzu se naučíte, které věci si do života pouštět a které naopak ne. Naučíte se vybírat nové věci tak, aby vám přinášely do života jen radost. Naučíte se také jak říkat ne všemu, co vás vyčerpává. Musíme si uvědomit, že každá nová věc znamená automaticky starost. A když zároveň nepřináší i radost, pak je zbytečné si takovou věc pořizovat. Tím si budete určovat svoji budoucnost a jednotlivé kroky. Budoucnost si vytváříte jednotlivými kroky a každý krok musí směřovat ke štěstí.

VIDEO KURZ – POMOC OKOLÍ

V životě nesmíte být na nic sami. Taková cesta je velmi vyčerpávající a nekončí šťastně. Proto vás na tomto kurzu naučíme jak pomocí okolí získávat, jak ji využívat. Můžete se životem bojovat sami nebo si ho užívat za pomoci okolí. Všude kolem vás je spousty příležitostí, které se musíte naučit využívat, abyste ke štěstí kráčeli lehce. Naučíte se proto nejen pomoc hledat, ale také si o ní říct.

VIDEO KURZ – PRAVIDLA

Lidé z nějakého důvodu nemají rádi pravidla. Cítí se omezováni, neradi se podřizují. Ale podívejme se na pravidla jako na naše pomocníky. V předchozím kurzu jste se naučili využívat pomoci okolí. A mezi různé pomocníky patří i pravidla, řád, systém, pořádek. Chcete, aby váš život byla příjemná hra? Kdo by nechtěl. Ale víte, že každá hra má pravidla? Bez pravidel neumíte žádnou hru hrát. Neexistoval by fotbal, hokej, člověče nezlob se, nemohli byste jezdit autem….

Jasné určení pravidel velmi silně pomáhá dosahovat štěstí. V kurzu vás naučíme jak pravidla nastavit a jak je využívat na své cestě ke štěstí. Díky pravidlům nebudete muset neustále zkoumat co a jak dělat, protože to předem určíte pravidly a vy se pak už jen soustředíte na svoji cestu, její milníky, cíl a štěstí. Bez pravidel se ke štěstí nikdy nedostanete.

Cena všech 12 kurzů dohromady: 6,490 Kč
Je možné zakoupit pouze úvodní kurz za cenu 1,000 Kč.
Další kurzy je možno zakoupit i jednotlivě, ale vždy s prvním, úvodním kurzem, který je základem pro Akademii. V tomto případě je cena základního kurzu 1,000 Kč a cena každého dalšího kurzu je 700 Kč.

č.ú. 132006359/0300
BONUSY ZDARMA:
  • Jedna konzultační hodina zdarma v hodnotě 1,500 Kč
  • Sleva 20% na koučing
  • E-book ke každému semináři zdarma