email: [email protected]
tel: 602 556 479

AKADEMIE ŠTĚSTÍ - HAPPINESS

ÚSPĚCH FIRMY - ŠTĚSTÍ JAKO MĚŘÍTKO ÚSPĚCHU

ING. JIŘÍ ČERNÁK
 • 1990 – 2008 jsem pracoval na pozicích ředitel marketingu a obchodu a byl partnerem mezinárodních firem
 • vytvářel jsem strategie značek, mediální strategie, image firem (Coca-Cola, Unilever, Eurotel - 02, Škoda Auto, Algida, Gillete, Orion, Opavia, Bel, Želetava, Veselá kráva, Opel, Allianz, ČSOB, Nestlé, Nescafe, Maggi a další)
 • Od roku 2008 se věnuji poradenství a koučování v oblasti osobního a firemního rozvoje
 • 1984 – 1988  Vysoká škola ekonomická
 • 2007 – 2010 Škola Bílého Jeřába – Čínská kosmologie a Feng Shui, Tradiční čínská medicína a psychologie,  I-Ťing
 • 1990 – 2005 školení, kurzy, semináře (Praha, New York, Miláno, Londýn, Vídeň, Budapešť )
–Marketingové strategie
–Strategie značek
–Management & Time management
–Vedení prodeje
–Komunikační dovednosti
–Vyjednávání
–Mediální strategie
–Prezentační dovednosti 

Pomůžeme vám vytvořit úspěšnou a šťastnou firmu

 • Identifikujeme a popíšeme silné stránky vaší firmy (SWOT analýza)
 • Definujeme silné "USP" (tzv. Unique Selling Proposition) - unikátní důvod, proč využívat vaší společnost, unikátní postavení na trhu
 • Vytvoříme dlouhodobou strategii firmy - mise, vize a "proč" společnosti
 • Vytvoříme silnou firemní kulturu společnosti - firemní kultura se musí rovnat image firmy a všech jejích značek
 • In-marketing - propagace firemní strategie a firemní kultury dovnitř firmy - zaměstnancům (musí ji perfektně znát, rozumět jí a přijmout za svou)
 • Zjistíme, jak stávající zaměstnanci souzní s touto strategií a jestli mohou být součástí firemní kultury
 • Určíme jejich silné stránky a jak je využít ve prospěch firmy
 • Zainteresujeme zaměstnance na podpoře strategie firmy
 • Vytvoříme pracovní prostředí, které bude odpovídat firemní kultuře
 • Zajišťujeme následnou péči pro další období a změny ve vaší firmě - pomůžeme s implementací a "laděním" v průběhu zavádění
 • Připravíme vzdělávací projekty na míru
 • Firemní koučování - vedení firmy v průběhu implementace strategie a kultury
 • Osobní koučování - vedení zaměstnanců - zlepšování výkonnosti ve firmě
 • Pomoc při vyhledávání nejlepších talentů pro firmu  (talent = zaměstnanec, který svými silnými stránkami může prospět firmě při dosahování svých cílů)